Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Davčni obračun in letno poročilo

Kdaj:

Cena:

Predavateljici:

trenutno ni razpisanega termina

178 € + DDV

mag. Tanja Urbanija, Maruša Hauptman

Kdaj: trenutno ni razpisanega termina

Cena: 178 € + DDV

Predavateljici: mag. Tanja Urbanija, Maruša Hauptman

Da boste pravilno in za vas najugodneje pripravili poslovne izkaze.
Na praktičnih primerih vam bomo prikazali najbolj pogoste posebnosti in težave pri izpolnjevanju DDPO obrazca. Čeprav ima elektronski obrazec vgrajenih veliko notranjih kontrol ostaja še vedno veliko področij, kjer se hitro lahko zgodi, da zaradi neustrezne davčne obravnave to na koncu, v primeru kontrole, pomeni veliko dodatnega davka. Takšno področje so gotovo odpisi, še posebej v razmerju z lastnikom družbe ali direktorjem.

V okviru dela seminarja, ki bo namenjen letnemu poročilu, se bomo najprej seznanili s trenutno veljavnimi zahtevami glede izdelave letnih poročil, ki veljajo za poslovno in računovodsko poročilo. Pri tem bomo poleg zakonodaje upoštevali predvsem zahteve Slovenskih računovodskih standardov. Nato bomo podrobneje pregledali ključna področja, kjer pri izdelavi letnih poročil največkrat prihaja do napak in težav. Del seminarja bo nato namenjen poglavju o obvladovanju tveganj in razkritjem v zvezi s tem ter finančni analizi poslovanja.
I. Davčni obračun
– mag. Tanja URBANIJA
 • Kaj je davčno nepriznan odhodek (primeri)
 • Posebnosti glede avtov – “vse” možnosti bonitet pri avtih v praksi
 • Razmejitev:
  • reklama : darilo
  • sponzorstvo : donatorstvo
 • Davčni odtegljaj:
  • kaj to je in kdaj se pojavi
  • ko plačujem
  • ko dobim plačilo
  • kako dotegljaj upoštevam v DDPO obračunu
 • Posebnosti:
  • pri posojilih (danih in prejetih)
  • transakcije z lastnikom
  • Opozorila za pogoste napake pri tehničnem izpolnjevanju DDPO obrazca

II. Letno poročilo
– Maruša HAUPTMAN
 • Letno poročilo je kaj novega?
 • Najpogostejše napake pri izdelavi računovodskega dela letnega poročila
 • Kaj in koliko razkriti o obvladovanju tveganj
 • Poročilo o odnosih do povezanih družb – kaj razkriti, kdo ga mora pripraviti
 • Katera določila iz  ZGD-1 je potrebno upoštevati pri pripravi letnega poročila

Mag. Tanja Urbanija, davčna svetovalka, ki svetuje predvsem na področju Davka na dodano vrednost in dohodnine.

Maruša Hauptman, pooblaščena revizorka. Vodila in izvajala je številne revizije računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij.

Seminar je namenjen:
 • računovodjem, finančnikom,
 • vodjem finančno računovodske službe,
 • zaposlenim v kontrolingu,
 • notranji kontroli,
Kdaj

Trenutno ni razpisanega termina.
Cena

178 € + DDV in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popusti
 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,
 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Maja Habjan, vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Faks: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si