Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Upravljanje in arhiviranje dokumentacije vzgojno izobraževalnih zavodov

Kdaj:

Cena:

Predavatelj:

trenutno ni razpisanega termina

178 € + DDV

dr. Vladimir Žumer

Kdaj: trenutno ni razpisanega termina

Cena: 178 € + DDV

Predavatelj: dr. Vladimir Žumer

Udeleženci se bodo seznanili z novostmi s področja upravljanja in arhiviranja dokumentacije v vzgojno izobraževalnih zavodih ter spoznali postopke upravljanja papirne in elektronske digitalne dokumentacije od prejema oziroma nastanka do izločitve nepotrebne dokumentacije v skladu s standardi in predpisi, s poudarkom na zagotavljanju pogojev varne, zanesljive in verodostojne e-hrambe v digitalni obliki.

 • mednarodni standardi in slovenski predpisi o upravljanju in arhiviranju dokumentacije,
 • novi pravilniki o dokumentaciji v vrtcih, osnovnih, glasbenih in srednjih šolah iz leta 2012 in kaj določajo glede upravljanja in arhiviranja papirne in elektronske dokumentacije,
 • informacijski sistemi oziroma računalniški programi za upravljanje in arhiviranje dokumentacije VIZ,
 • novi (četrti) predlog Enotnega klasifikacijskega načrta za razvrščanje dokumentacije z roki hranjenja za VIZ,
 • postopki klasičnega upravljanja in arhiviranja papirne dokumentacije VIZ,
 • roki hranjenja dokumentacije,
 • elektronska hramba dokumentacije VIZ v digitalni obliki,
 • prva vzorčna notranja pravila za e-hrambo dokumentacije VIZ v Sloveniji,
 • pogoji varne, zanesljive in verodostojne e-hrambe,
 • ponudniki e-hrambe dokumentacije v digitalni obliki,
 • izločanje nepotrebne dokumentacije in
 • odbiranje in izročanje arhivskega gradiva, ki ima trajni pomen za znanost in kulturo ali trajni pravni interes, pristojnim arhivom.

Seminar je namenjen:

 • vrtcem,
 • osnovnim šolam,
 • srednjim šolam in
 • višjim šolam.

Predvsem tajnicam, poslovnim sekretarjem, ravnateljem in dokumentalistom.

Kdaj


Trenutno ni razpisanega termina.

Cena


178 € + DDV in vključuje:

 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.


Popusti

 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,
 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Maja Habjan, vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Faks: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si