"Tudi, če so zakoni že napisani, še ne pomeni, da ostanejo nespremenjenji."
Aristotel

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 Gordana Ljubič, univ.dipl.prav.

Aleksandra Velkovrh, univ.dipl.inž.grad.

Predavateljici imata dolgoletne izkušnje s področja graditve objektov pridobljene z delom na Ministrstvu za okolje in prostor in Inšpektoratu RS za okolje in prostor.

   

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si

NOVI GRADBENI ZAKONPROGRAM IZOBRAŽEVANJA


Gordana Ljubič
 • Gradbeni zakon
 • Spremembe ali nov zakon?
 • Gradnja z gradbenim dovoljenjem ali brez gradbenega dovoljenja
 • Pristojnost organov v postopkih dovoljevanja

Aleksandra Velkovrh
 • Bistvene in druge zahteve za objekte
 • Udeleženci pri graditvi objektov – investitor, projektant, nadzornik, izvajalec
 • Projektna dokumentacija

Gordana Ljubič
 • Informacija o pogojih za izvajanje gradnje in predodločba
 • Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja
 • Stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
 • Pridobivanje projektnih pogojev in mnenj
 • Ugotovitveni in skrajšani ugotovitveni postopek
 • Pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja
 • Manjša odstopanja in sprememba gradbenega dovoljenja
 • Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje

Aleksandra Velkovrh
 • Uporabno dovoljenje - začetek uporabe objekta
 • Postopek izdaje uporabnega dovoljenja
 • Tehnični pregled
 • Odločanje o zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja
 • Izvajanje gradnje – zakoličenje, dokumentacija za izvedbo, prijava
 • Inšpekcijski nadzor
 • Inšpekcijski ukrepi
 • Postopek inšpekcijskega nadzora
 • Sankcije in kazniZakaj


Na seminarju bo predstavljen novi Gradbeni zakon.
Čeprav se nanaša na gradnjo objektov, kot sedaj še veljaven Zakon o graditvi objektov, prinaša vrsto sprememb in novih rešitev. Vsebinske spremembe so:

 • širitev pojma objekt,
 • informacija o pogojih za izvajanje gradnje, kot pomoč investitorjem,
 • predodločba,
 • mnenja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja,
 • manjša odstopanja med gradnjo,
 • nove pristojnosti inšpekcije,
 • ...
Tudi postopkovne spremembe so:
 • najbolj izstopajoča je vsekakor integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje.


Za koga


Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, predvsem pa:

 • projektantom,
 • vodjem projektov,
 • drugim inženirjem posameznikom, ki delajo na tem področju,
 • inženirskim firmam,
 • državnim organom,
 • občinam,
 • zbornicam,
 • investitorjem in njihovim pooblaščencem,
 • nepremičninskim posrednikom in
 • drugim udeležencem pri graditvi objektov.

Kdaj


 • Petek, 15. december 2017, od 9.00 do 13.30


 • ali

 • torek, 6. februar, od 9.00 do 13.30.


Cena


195,00 EUR + DDV in vključuje:

 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popust


 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,

 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007